Thư mời tham gia mạng lưới cựu sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Từ khi thành lập năm 1956, trải qua nhiều lần đổi tên Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn giữ vững vị thế là trường đào tạo khối ngành nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Trong xu thế hội nhập quốc tế, Học viện ngày càng nầng cao được uy tín về chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu khoa học trong khu vực và trên thế giới.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo được hàng trăm ngàn kỹ sư, Thạc sỹ và Tiến sỹ, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiều người trong số đó trở thành các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học đầu ngành, lãnh đạo các trường đại học và viện nghiên cứu, lãnh đạo và các chuyên gia kỹ thuật nắm giữ những vị trí chủ chốt trong các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp.

Với mong muôn kết nối các thế hệ sinh viên để chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ cùng phát triển, phát huy những giá trị truyền thống NÔNG NGHIỆP, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chính thức ra mắt ” Mạng lưới cựu sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam”

Với mục tiêu đó Học viện trân trọng kính mời Ông/bà tham gia Mạng lưới cựu sinh viên Học viện nông nghiệp Việt Nam. Sự tham gia của Ông/bà là niềm vinh dự của Học viện, là sự động viên to lớn đối với các thế hệ sinh viên Nông nghiệp

Trân trọng!

TL. Giám Đốc

Trưởng Ban CTCT & CTSV

Th.s. VŨ NGỌC HUYÊN

 

Để tiếp tục kết nối và mở rộng mạng lưới cựu học viên, sinh viên HV Nông nghiệp Việt Nam. Trân trọng kính mời anh, chị, em cựu học viên, sinh viên đăng ký thành viên Mạng lưới tại đây:

Gửi thông tin liên lạc