TRA CỨU THÔNG TIN ĐÓNG GÓP

Thông tin nhận tài trợ:
Tên tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Số tài khoản: 1040 1000000 4895
Ngân hàng: Thương mại Cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (VietinBank Chương Dương)
Nội dung: Họ và tên _ Lớp _ Số điện thoại (Học viện liên hệ thông báo)
Hoặc xin gửi trực tiếp:
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, phòng 103, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (điện thoại: 04 6261 7609).