HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

(Trước đây là Đại học Nông nghiệp I) 

Trân trng kính mi Cu sinh viên các khóa

V d “L k nim 60 năm ngày thành lp trường 1956-2016″

Thi gian: Ngày 10/12/2016

Đa đim: Qung trường sinh viên – Hc vin Nông nghip Vit Nam

Thư mời tham gia mạng lưới cựu sinh viên

Từ khi thành lập năm 1956, trải qua nhiều lần đổi tên Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn giữ vững vị thế là trường đào tạo khối ngành nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Trong xu thế hội nhập quốc tế, Học viện ngày càng nâng cao được uy tín về chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu khoa học trong khu vực và trên thế giới. Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

Kết nối - Thành Công

Ban liên lạc cựu sinh viên

Ban liên lạc cựu sinh viên gồm những cán bộ lớp, cán bộ đoàn, hoặc các thành viên tích cực cho các hoạt động của tập thể lớp, khoa.

 

Khoa Công nghệ thông tin
Họ tên Lớp Điện thoại Ghi chú
Phan Trọng Tiến K47TH
Vũ Thị Lưu K48TH
Đặng Kim Minh K49TH

Xem đầy đủ danh sách.